Sjekk mulighetene

Jobbe Hjemmefra

Hvordan jobbe hjemmefra som oversetter?

Dersom du ønsker å jobbe hjemmefra bør du vurdere å forsøke deg på en oversetter jobb. Du kan nemlig tjene gode penger på å oversette alt fra facebook-profiler og epost til artikler og bøker. Dess flere språk du behersker, dess mer penger vil du naturligvis tjene. Men, ved hjelp av gratis oversettelsesverktøy bør alle kunne skaffe seg en grei timelønn på denne måten.


Nytt og spennende

Det er nettstedet Real Translator Jobs som har gjort denne jobbmuligheten tilgjengelig for alle og en god del nordmenn har allerede benyttet deres nettsider til å tjene penger på oversetting. Det er imidlertid fremdeles behov for flere personer som ønsker en jobb som oversetter, enten som en deltidsjobb, eller på fulltid. Behovet for arbeidskraft er nemlig enormt og sammen med god betaling er det hovedgrunnen til at vi vil betegne dette som en meget spennende mulighet til å jobbe hjemmefra. Faktisk har behovet for arbeidskraft i løpet av et år blitt mangedoblet, noe som både skyldes at svært mange bedrifter nå satser på et globalt marked, samt at disse bedriftene ønsker rimelig, ufaglært arbeidskraft som kan utføre forholdvis enkle arbeidsoppgaver.NB: Nettstedet Real Translator Jobs er dessverre nedlagt og dersom du ikke har erfaring er det nå nesten umulig å skaffen en oversetterjobb. Det finnes imidlertid andre jobbmuligheter som ikke krever erfaring. Blant annet kan du satse på en enkel skrivejobb, eller på en populær jobb som gåt ut på å registrere data i form av tall og tekst.


Flere fordeler

Det å jobbe hjemmefra som oversetter gir en rekke fordeler, spesielt dersom du benyttet tjenestene til Real Translator Jobs. Blant annet kan du velge hvor mye du ønsker å jobbe, hvor krevende tekster du ønsker å oversette, samt når du ønsker å jobbe. Videre er betalingen etter vår oppfatning overraskende god med inntil 200 kroner for hver epost du oversetter og inntil 1500 kroner for korte dokumenter og korte artikler. Dersom du skal oversette bøker vil betalingen varier en god del, men den kan være på lang over 10 000 kroner. Ellers er som nevnt den store tilgangen på arbeid en stor fordel som gir gode forutsetninger for å tjene mye penger som oversetter.


Hvordan komme i gang?

Det er som nevnt nettstedet Real Translator Jobs som tilbyr denne mulighetene til å jobbe hjemmefra og det er en seriøs aktør som har tusenvis av medlemmer fra hele verden, inkludert Norge. For å bli medlem her må du ganske enkelt registrer deg på deres nettsider og så betale medlemsavgiften som i skrivende stund er en engangssum på snaut 200 kroner. Det er en svært rimelig pris som sikrer deg tilgang til nødvendig hjelpemidler, arbeidsoppgaver, support og en rekke nyttige tips. Real Translator Jobs anbefales for deg som ønsker en oversetter jobb.