Sjekk mulighetene

Det er med andre ord mulig å sikre seg en pen ekstra inntekt som fritidsfisker, for eksempel når torsken kommer eller under hummerfiske. Men, husk regler i forhold til antall meter garn, antall linekroker, antall teiner, med mer. Husk også at det er fullt mulig å fiske store mengder torsk, sei og andre fiskeslag med stang og at du således kan tjene penger på sportsfiske. Her er noen nyttige lenker.


http://www.fiskeridir.no/fritidsfiske/salg-av-fangst

http://www.rafisklaget.no/portal/page/portal/NR/PrisogStatistikk/Minstepris

http://www.rafisklaget.no/portal/page/portal/Fiskesalgslagene 


Du kan bli fluefiskeinstruktør

Dersom du er en dyktig fluefisker kan du muligens tjene penger på å arrangere kurs, eventuelt på å arbeide som fluefiskeinstruktør. Etter artikkelforfatteren kjenner til finnes det ingen formelle krav for å kunne arrangere denne typen kurs, men du bør selvfølgelig kunne overbevise potensielle kunder om at du kan dine saker. På nettsidene til Norges Jeger og Fiskerforbund kan du lese mer.


Her kan du lese om en populær mulighet til å tjene ekstra penger


Du kan bli fiskeguide

Dersom du er en dyktig fisker og/eller har gode lokale fiskekunnskaper kan du tjene penger som fiskeguide. Først og fremst er det da som fiskeguide for laksefiskere du kan arbeide og her er nok lokalitet og kunnskap viktig. En fiskeguide i Alta bør naturligvis være en forholdvis god laksefisker, men aller viktigst er det at han eller hun kjenner elva og for eksempel vet hvor laksen står på forskjellige vannstander.


Del 1 – Om fotografering, tegning, blogging, med mer

Del 2 – Om håndarbeid, med mer


Her finner du tips om det å tjene penger på eBay

Her finner du tips om valutahandel

Herfinner du tips om blogging


Du kan tjene penger på å ha fiske som hobby

Det er fullt mulig å tjene penger ved hjelp av en rekke hobbyer og dersom du er dyktig og har litt sans for markedsføring kan du muligens jobbe hjemmefra på fulltid. Litt flaks skader forresten heller ikke. For de aller fleste er imidlertid det å satse på en ekstra inntekt det mest realistiske og ikke minst et godt sted å begynne. Her er noen tips om det å tjene penger på fiske.


Tjen penger på fiske

Fiske er en populær hobby og du som er dyktig kan tjene en god del penger på dine ferdigheter, på din kunnskap og/eller på dine fangster. Dersom du ønsker å jobbe hjemmefra kan du for eksempel skrive en ebok med fisketips, eventuelt blogge om hobbyen din. En blogg med fisketips og gode fiskehistorier betyr at du kan tjene penger på annonser. I den neste avsnittene finner du noen andre muligheter til å tjene penger på alt fra sportsfiske til teinefiske.Selg fangsten din

Dersom du er en dyktig fisker kan tjene penger på å selge (levere) fangsten din, noe det finnes en god del mennesker som gjør. For alle som har tilgang til sjøen/havet er nok dette den desidert beste muligheten til å tjene penger på denne hobbyen, men legg merke til at det finnes en del begrensinger og reguleringer i forhold til denne inntektsmuligheten. 


Først og fremst har vi grensen for hva privatpersoner har lov til å tjene på fiske som i skrivende stund er på 50 000 kroner. Videre finnes det regler i forhold til hvor mye redskap det er tillatt å bruke, samt andre reguleringer. Legg merke til at fritidsfiskere kun kan omsette fangsten gjennom fiskesalgslag eller godkjent kjøper.

Jobbe Hjemmefra