Jobbe Hjemmefra

Litt grunnleggende om det å starte egen bedrift

For mange er det å starte egen bedrift den store drømmen og for svært mange er det også en oppnåelig drøm. Men, å lykkes på egenhånd er ikke enkelt og det krever blant annet innsats, tålmodighet og ikke minst en levedyktig forretningside. 


Er du riktig person? 

Drømmer du om å jobbe hjemmefra? Om å starte din egen butikk? Om å starte ditt eget snekkerfirma? Det meste er oppnåelig, men før du starter arbeidet med forretningside og forretningsplan bør du vurdere om du er riktig person. Vil du trives med mye ansvar og det å jobbe selvstendig? Er du innstilt på en oppstartsfase med mye arbeid og lite lønn? Er du villig til å ta en eventuell økonomisk risiko? En god forretningside er ingen garanti for suksess og du bør nøye vurdere om dette virkelig er noe for deg, før du eventuelt starter egen bedrift. Forretningsideen

En forretningside er selve grunnlaget for å starte en bedrift og enkelt forklart skal den med få ord fortelle hvordan du skal lykkes. Vanligvis er nemlig en forretningside kun på 20 – 40 ord så her gjelder det å være konsis. Hvordan du skal tjene penger, hva som er unikt med din bedrift, hvilket behov du skal dekke i hvilket marked, samt hva som er dine konkurransefortrinn er eksempler på punkter som ofte er inkludert i en forretningsplan. Når forretningsideen er utviklet skal den danne grunnlaget for arbeidet med en forretningsplan, men først bør du foreta en grunnleggende og kritisk gjennomgang av realismen i din ide, både i forhold til dine egne forutsetninger, samt i forhold til markedssituasjonen. 

Forretningsplanen

Å utarbeide en god forretningsplan er viktig dersom du skal lykkes med å starte egen bedrift, spesielt dersom du har en nyskapende forretningside. Hvor omfattende forretningsplanen bør være avhenger også av hvor stort du satser, samt av om du er avhengig av ekstern finansiering. Det sier seg selv at det kreves mer av en forretningsplan dersom du skal etablere et stort firma med flere ansatte, enn dersom du kun planlegger å jobbe hjemmefra med en liten nettbutikk. Men, uansett så bør absolutt en forretningsplan utarbeides. Den er nemlig ikke bare viktig for å kunne synligjøre potensialet i din forretningside. En god forretningsplan vil blant annet også avdekke hvor realistisk din forretningside er, samt fungere som et viktig styringsverktøy i driften av din bedrift.  


Forretningsplanens innhold

En forretningsplan bør i utgangspunktet dekke alle sider ved det å starte egne bedrift, noe som med andre ord betyr at dette er et forholdvis omfattende arbeid. Du finner mer inngående informasjon nøyaktig hva forretningsplanen bør inneholde ved å benytte linkene nedenfor, men et godt utgangspunkt er å tenke på at forretningsplanen skal synligjøre potensialet i din forretningside. Elementer som vanligvis er med i en forretningsplan er økonomisk planlegging, inkludert delbudsjetter. En analyse av markedssituasjonen inkludert konkurranse og etterspørsel. Dine produkter, inkludert beskrivelser og produktkalkyler. Dine strategier i forhold til pris, salg, og markedsføring. Dine mål, visjoner, og din forretningside. 


Å starte egen bedrift

Uansett om du satser på å jobbe alene hjemmefra, eller å etablere et større foretak, så medfører det å starte egen bedrift en god del arbeid og vanligvis også en del bekymringer. Samtidig er det lærerikt, spennende, utfordrende og ikke minst givende å forsøke seg på egenhånd. Dersom du står på og har en god forretningside er i tillegg mulighetene til å lykkes gode. Denne artikkelen er kun ment å gi deg en ide om hva som er viktig dersom du skal starte egen bedrift. Før du eventuelt begynner med å konkretisere din forretningside, samt på arbeidet med forretningsplanen bør derfor finne mer informasjon om dette emnet. Her er noen nyttige linker hvor du finner relevant og nyttig informasjon. Sjekk også vår topp 10 liste som du finner her.


Innovasjon Norge - Lån, tilskudd og garantier

Altinn.no - Lover, regler, tips, maler og skjemae

Alt om Penger - Om lån, sparing og inntjening

Skatteetaten - Skjemaer, registrering, skatt om avgifter

Sjekk mulighetene