Sjekk mulighetene

Jobbe Hjemmefra

Eksempel på leverage

En valuta er stort sett i konstant bevegelse målt mot andre valutaer, noe som gjør det mulig å tjene gode penger på svært kort tid. Men, valutaendringene er ofte små og det er har leverage kommer inn i bildet. La oss si at du kjøper euro mot dollar, for 400 kroner. Etter 2 døgn har så euroen styrket seg med 3 prosent og du har tjent 12 kroner. Dersom du imidlertid foretok den samme innsatsen, men med en leverage på en 1:50 så ville gevinsten blitt 600 kroner og du ville ha doblet pengene på kun to dager. Dersom du hadde valgt en leverage på en 1:100 ville gevinsten etter to døgn vært på hele 1200 kroner. Som du ser er leverage et system som gjør det mulig å tjene gode penger med en liten startkapital, men legg merke til at også et tap vil ganges opp på samme måte. Du vil imidlertid aldri kunne tape mer enn de 400 kronene du opprinnelig investerte i euro.Lær deg valutahandel uten risiko

Den desidert beste muligheten til å lære valutahandel er gjennom egen erfaring, noe som kan vise seg å bli kostbart. Nå finnes det imidlertid en mulighet til å opprette en helt gratis prøvekonto, uten noen form for forpliktelser. Det er et meget godt tilbud som gir alle muligheten til å forsøke realistisk, real time valutahandel helt uten risiko. Dermed kan du skaffe deg erfaring og ikke minst finne ut om dette er noe for deg, uten at det koster en eneste krone.

Du kan både tjene og tape penger på valutahandel

Valutahandel er en spennende, lærerik og interessant mulighet til å tjene mye penger. Men, det er også en inntektsmulighet som medfører økonomisk risiko. Med så lite som et par hundrelapper kan du faktisk skape deg en liten formue, men du kan også ende opp med å tape pengene du investerer i valutahandel.


Hva er valutahandel?

Enkelt forklart vil valutahandel si at du satser penger på at en bestemt valuta vil styrke seg, eller svekke seg målt mot en annen bestemt valuta. Du kan for eksempel kjøpe euro og satse på at den skal styrkes i forhold til dollaren. Dersom det skjer vil du tjene penger. I teorien er med andre ord valutahandel enkelt, men å kunne forutsi endringer i valutamarkedet er på ingen måte en lett oppgave. Kunnskap, magefølelse, erfaring og automatisk genererte tips er noen av det du kan bruke som grunnlag for å lykkes med dette. Dersom du ikke ønsker å risikere tap, bør du vurdere en oversetter jobb.


Kort om valutamarkedet

Kjøp og salg av valuta foretar du i valutamarkedet (Forex Exchange) og det er noe du lærer på svært kort tid. Det å kjøpe eller selge valuta er nemlig svært enkelt og utfordringen ligger i å kjøpe eller selge riktig valuta til riktig tid. Når det gjelder Forex Exchange er det for øvrig verdens største finansmarked, noe som tilsier at potensialet er nærmest uendelig. Hvordan du kan komme i gang på valutamarkedet kan du lese mer om i siste avsnitt.


Du kan begynne med liten startkapital

Som nevnt er det praktiske rundt valutahandel noe du raskt vil lære deg, men en ting bør du være spesielt oppmerksom på allerede fra starten. Det vi da tenker på er noe som kalles leverage, et system som gjør det mulig å tjene gode penger selv med svært liten startkapital. Enkelt forklart skjer det gjennom at innsatsen din ganges opp slik at gevinst og tap blir større. Men, du kan som regel aldri tape mer enn det du satser på den bestemte valutaen. Her er et lite eksempel på hvordan dette virker. Du finner mer informasjon og tips om leverage og andre sider ved valutahandel der du velger å opprette en konto for valutahandel.